Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego w Autokefalicznym Kościele Prawosławnym. Akt poświęcenia wody i kąpiel wiernych w przeręblu Jeziorka Czerniakowskiego w Warszawie.